Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Rozdíl mezi dobou průmyslovou, informační a dobou zábavy

Dobrý den,

už ve škole nás učili o době průmyslové. Jednu věc nám ale neřekli.

A ani nemohli. Sami to nevěděli, nebylo to součástí osnov. Každá doba s sebou přináší jiné způsoby marketingu.

V době průmyslové stačilo propagovat produkt, jeho výhody a nebylo třeba se věnovat zákazníkům tolik, protože nebylo tolik konkurenčních výrobků jako třeba dnes.

U nás jsme to mohli zažít v 90. letech. Stačilo marketingem říct: “Jsem tady a mám vrtačky!” Lidé byli hladoví po novém zboží a nikoho ani nenapadlo, že by to mohlo být v budoucnu jinak.

Mnoho lidí bylo úspěšných. Z ničeho rychle vybudovali velké firmy. Jen hledali nové zákazníky, jim prodávali se ziskem a dál se otáčeli za dalšími novými zákazníky. Nikdo se zákazníky nebudoval dlouhodobý vztah. Nebyl důvod, hladových zákazníků bylo všude plno.

Dnes podnikatelé fungující v této době dodnes cítí malou poptávku (díky konkurenci) a malou marži (díky konkurenci). Hledají úsporu v provozu a nákupu produktů, aby získali marži, na které by dokázali přežít. Potkal jsem jich hodně a vím, jak přemýšlí.

Pak se doba posunula a vznikala nová konkurence. Popisovat výhody produktu už nestačilo, protože se produkty od sebe příliš nelišily.

Přišla doba, kdy firmy začaly publikovat informace a víc se začali zajímat o zákazníky. Pustili se profesionálně do šíření informací, videí, blogových článků, letáků, katalogů atd.

Smyslem je ukázat zákazníkovi, že produktům rozumíme a že přinášíme kvalitu, jsme profesionálové. Množství informací po celém světě začalo geometricky růst a publikování stačilo, aby se prodejce dostal do povědomí zákazníků.

Informační doba byla první dobou, kdy firmy začaly soustavně publikovat obsah. Kolik jich to dodnes nedělá, co? Ti, co to nedělají, stále žijí v době průmyslové.

Také se tomuto marketingu říká inbound marketing. Díky sdíleným informacím si obchodníci ohřívají své budoucí zákazníky až do bodu, kdy od nich nakoupí.

Podnikatelé, kteří žijí v informační době dodnes, cítí tlak od lidí na další publikování návodů a informací zcela zdarma, aniž by jim to přineslo tolik zákazníků jako dřív (díky konkurenci a tomu že je část jejich potenciálních zákazníků nepotřebuje, informace dostanou zdarma a udělají si to sami).

Navíc jsou lidé poptávající informace zdarma velmi nerudní, pokud je nedostanou na zlatém podnose.

Výhodou je, že si budují kmen lidí, kteří sledují publikované informace, a mají je rádi. To jim přináší víc objednávek a získávají je levněji než podnikatelé doby průmyslové.

Dnes už nežijeme v době informační. Dnes už jsme v době zábavy.

Lidé nesnáší suché informace. Chtějí být baveni a chtějí vzdělávání zábavnou formou. V angličtině se tomu říká infotainment. Komenský tomu říkal “Škola hrou“, ne?

Soustavné publikování suchých informací se proměnilo na publikování informací zábavnou formou.

Zajímavé na této době je, že být zábavný je víc důležité než hloubka podaných informací, a než to, zda je produkt nejkvalitnější ve srovnání s konkurencí.

Nikdo o změně dob nemluví.

Většina hlavně malých podnikatelů stále žije v době průmyslové a tlačí produkt hlava nehlava.

Menší část lidí žije v době informační a jistě touto formou získávají lepší výsledky než ti z doby průmyslové. Tito už mají svůj kmen zákazníků, kterými rozvíjejí vztah.

Podnikatelé doby zábavy publikují stejně jako ti z doby informační. Jejich strategie je naprosto odlišná. Oni se nesnaží někoho něco zadarmo naučit. A pokud ano, tak jen malý střípeček toho, co by jejich zákazníci potřebovali znát.

Pokud se chtějí zákazníci naučit celý proces, pak za to musí zaplatit.

Publikování v době průmyslové vyžadovalo médium, které stálo peníze. Dostat svůj článek do novin, časopisu nebo televize bylo náročné a autor musel prokázat, že má hodnotné informace, nebo za publikování draze zaplatit.

Dnes, díky Youtube, sociálním sítím a internetu, nestojí publikování nic mimo čas potřebný na vytvoření obsahu. Ve srovnání s publikováním v tištěných médiích nebo televizi jsou tyto náklady v procentech původních nákladů.

Za stejné peníze lze bez placení publikačních nákladů vytvořit desítky dalších článků, videí a jiných obsahových příspěvků a dostat je díky internetu před oči potenciálních zákazníků.

Kdo je viděn, ten prodává.

Díky době informační dnes najdete na Youtube návod na snad jakoukoliv situaci, do které se dostanete. Někdo již natočil svou vlastní zkušenost a návod, jak problém vyřešit.

Stanete se zákazníkem každého autora videa, které jste kdy viděli? Ani náhodou. To je právě nevýhoda doby informační. Navíc suché podávání informací je prostě dlouhodobě nezáživné. Lidé se chtějí bavit víc než se vzdělávat.

Koukněte se kolem sebe a najděte ty, co žijí v době zábavy. Co dělají? Daří se jim?

Dnes jsme v době zábavy. Odpovídá tomu váš marketing? Jen málo kdo může říct, že ano.

Je na čase promyslet novou strategii a začít dělat věci jinak. Pak přijdou jiné výsledky.

S pozdravem,
Dominik Formánek

P.S. Pokud se chcete naučit psát vlastním hlasem, pak vstupte do workshopu:
Poutavé příspěvky na sociální sítě, blog nebo e-mailing napsané za 15 minut
https://www.naucmese.cz/kurz/poutave-prispevky-na-socialni-site-blog-nebo-e-mailing-napsane-za-15-minut

Komentáře nejsou povoleny.